Để sử dụng hệ thống iWeb Tất Thành, trước hết ta cần biết cách đăng nhập vào hệ thống. Cũng giống như hầu hết các hệ thống khác tại Tất thành, để đăng nhập vào iWeb, quý khách hàng cần có một tài khoản được cung cấp bởi Tất Thành (Khi khách hàng ký hợp đồng thiết kế website tại Tất thành với các tính năng mong muốn sẽ được cung cấp một tài khoản quản trị để thực hiện quản trị và chỉnh sửa website theo ý muốn).

Sau khi đã có tài khoản được cung cấp bởi Tất Thành, quý khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống quản trị iWeb qua link sau: 
  • https://iweb.tatthanh.com.vn/Login.aspx
Sau khi truy cập theo link trên, ta sẽ được chuyển đến trang đăng nhập có giao diện như sau:
Giao diện trang đăng nhập iWeb Tất Thành

Nhập email và mật khẩu sau đó click vào đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống
Nhập Email và mật khẩu để đăng nhập

Trang quản trị ban đầu sau khi đăng nhập iWeb sẽ có dạng một trang danh sách bao gồm tất cả website thiết kế và xây dựng tại Tất Thành do khách hàng sở hữu như sau:
Giao diện trang quản trị cơ bản như sau

Đến bước này bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị iWeb của Tất Thành. Để tìm hiểu tiếp về các bước sử dụng iWeb hiệu quả, bạn có thể tham khảo list bài hướng dẫn tiếp theo của Tất Thành!
 
 GIỚI THIỆU VỀ IWEB CÁC CHỨC NĂNG CỦA IWEB